Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Informace o ochraně osobních údajů
Prohlášení o ochraně soukromí
Provozovatel stránek ALBA one s r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů především v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
 
Kdo je správce?
Jsme společnost ALBA one s r.o., IČO 29382262 se sídlem Fryštátská 182/59, 73301 Karviná – Fryštát. Provozujeme internetové stránky https://albaone.cz Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případně další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
 
Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. Čísle 603 770 004 nebo email obchod@albaone.cz


Kde jsou vyžadovány osobní údaje
Veškeré informace o produktech, nabídkách, službách a informacích o naší společnosti jsou na našich webových stránkách dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří registrace návštěvníka. Pro registraci je vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje identita klienta. Data jsou shromažďována na dobu nejméně 5 let, vždy však do doby než zákazník sám požádá emailem o vymazání svých dat z naší databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci. Pokud si přejete svá data vymazat, pošlete prosím email na vivi@vivibox.cz. Vymazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.
 
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
 
 – poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa nezbytně potřebujeme k registraci.
  – marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
 
Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby a zajistit správné fungování webových stránek.
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, podrobné informace najdete na této stránce
ALBA one s r.o. používá ve vztahu k návštěvníkům svých webových stránek technologii personalizovaného retargetingu RTB.  To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s., Google a dalších.
Proč tyto údaje shromažďujeme
ALBA one. s r.o. bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje pouze s Vaším vědomím a souhlasem, a to pro marketingové účely, či odpovědi na Vaše stížnosti nebo dotazy.
 
Přístup k osobním údajům
Poskytnutím osobních údajů potřebných k regisraci není založen ani aktivován žádný uživatelský účet.
Zabezpečení osobních údajů
Provozovatel ALBA one s r.o. používá takové postupy a technologie, aby ochránil Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při registraci sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a naší společností. ALBA one s r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme Vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít Váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet Vaše osobní data, která nám poskytnete online.
 
Předání osobních údajů třetím osobám
K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci a nejsou poskytovány žádným jiným zpracovatelům.